پرداخت صورت حساب های بدهکار

از ادکو
پرش به: ناوبری، جستجو

پرداخت صورت حساب های بدهکار

اگر مشترک اینترنت هستید و سیستم به علت بدهی به شما امکان تمدید نمیدهد یا فاکتوری دارید و میخواهید آن را پرداخت نماید بر روی پرداخت صورت حساب های بدهکار کلیک کنید ، پس از پرداخت موفق فیش شما به صورت خودکار ثبت شده و بدهی شما حذف میشود.

جهت پرداخت بدهی های خود در ستون پرداخت ، روی پرداخت این فاکتور کلیک کنید.

3a.jpg

پس از کلیک کردن روی گزینه که با فلش نشان داده شده است به صفحه تایید پرداخت نهایی منتقل میشوید که با انتخاب بانک ملت به درگاه پرداخت اینترنتی منتقل میشوید.

جهت راهنمای پرداخت بدهکاری از درگاه بانک ملت ، به لینک راهنمای تایید پرداخت نهایی مراجعه کنید.

تایید پرداخت نهاییبازگشت به راهنمای استفاده از سرویس پرداخت متمرکزEpay